بخش اول – از بلوپرینت تا سی پلاس پلاس

در این قسمت اول، گام به گام یک بازی ساده ++C را در Unreal Engine می سازیم. من شما را با مفاهیم ضروری آشنا می کنم تا بتوانید کدهای ++C موجود را در Unreal Engine تغییر دهید و شروع به ایجاد کلاس های C++ خود کنید.
تمرین برنامه نویسی ++C اجباری است تا بتوانید واقعاً مفاهیم را درک کنید و بتوانید از آنها در بازی خود استفاده کنید. با یک پروژه کوچک شروع کنید و به اصلاح و آزمایش ادامه دهید تا زمانی که مفاهیم ++C برای شما معنا پیدا کند.
در برخی از مقاله‌ها، به بخش‌هایی از Blueprints اشاره می‌کنم که معادل مفاهیم C++ ارائه شده است. این به درک شباهت و رابطه بین Blueprints و C++ کمک خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed